Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta ZWIK Biuro obsługi klienta
Zgłaszanie Awarii do ZWIK Zgłoś awarię
Lokalizacja ZWIK Chełmno Gdzie nas znaleźć
Odczyt wodomierza dla ZWIK Podaj stan wodomierza
Faktura elektroniczna ZWIK Faktura elektroniczna

Zmiana taryf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/185/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01 kwietnia 2017 r. obowiązywać będą następujące ceny:

  • Cena za 1m3 wody na cele socjalno-bytowe 2,81 zł/m3 + 8% VAT(3,03 zł brutto)
  • Cena za 1m3 wody na inne cele 2,87 zł/m3 + 8% VAT (3,10 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków bytowych 4,03 zł/m3 + 8% VAT (4,35 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków przemysłowych 5,15 zł/m3 + 8% VAT (5,56 zł brutto)


Opłata abonamentowa za prowadzenie rozliczeń
w budynkach wielolokalowych (wodomierz/miesiąc) – 3,50 zł + 8% VAT (3,78 zł brutto)

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno