Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta ZWIK
Biuro obsługi
klienta
Zgłaszanie Awarii do ZWIK
Zgłoś
awarię
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Gdzie nas
znaleźć
Odczyt wodomierza dla ZWIK
Podaj stan
wodomierza
Faktura elektroniczna ZWIK
Faktura
elektroniczna
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Powiadomienia
SMS

Zmiana taryf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/185/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01 kwietnia 2017 r. obowiązywać będą następujące ceny:

  • Cena za 1m3 wody na cele socjalno-bytowe 2,81 zł/m3 + 8% VAT(3,03 zł brutto)
  • Cena za 1m3 wody na inne cele 2,87 zł/m3 + 8% VAT (3,10 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków bytowych 4,03 zł/m3 + 8% VAT (4,35 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków przemysłowych 5,15 zł/m3 + 8% VAT (5,56 zł brutto)


Opłata abonamentowa za prowadzenie rozliczeń
w budynkach wielolokalowych (wodomierz/miesiąc) – 3,50 zł + 8% VAT (3,78 zł brutto)

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno