Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Nabór na wolne stanowisko - Administrator Nieruchomosci

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Administrator Nieruchomości

 

Zakres obowiązków

 1. Zarządzanie nieruchomościami w zakresie: technicznym, budowlanym i bieżącej obsługi.
 2. Przyjmowanie nieruchomości i przekazywanie ich najemcom.
 3. Nadzorowanie okresowych kontroli instalacji i całego budynku zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
 4. Organizowanie i nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie nieruchomości.
 5. Kontakty z najemcami w sprawach dotyczących utrzymania nieruchomości.
 6. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
 7. Analiza, kontrola i raportowanie prowadzonych działań.

 

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie min średnie.
 2. Znajomość zagadnień technicznych oraz prawnych gospodarki mieszkaniowej.
 3. Dyspozycyjność i dobra organizacja czasu pracy.
 4. Umiejętność kierowania zespołem.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office ).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

Zał.1 Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Zał.2 Zgoda kandydata

Zał.3 Klauzula informacyjna

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2 w Sekretariacie - pokój nr 17, lub przesłać na adres e-mail: administracja@zwik.chelmno.pl

Termin składania dokumentów: do 18 stycznia godz.15:00
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno