Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Nabór na wolne stanowisko pracy - Maszynista konserwator Oczyszczalni Ścieków

 

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Maszynista konserwator Oczyszczalni Ścieków

 

 

Zakres obowiązków

 

 1. Nadzór nad bieżącą pracą Oczyszczalni Ścieków.
 2. Nadzór nad utrzymaniem ciągłości prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania  ścieków.
 3. Obsługa urządzeń technologicznych.
 4. Bieżące naprawy i prace  modernizacyjne w budynkach, obiektach i urządzeniach Oczyszczalni.
 5. Konserwacja sprzętu, naprawy elektryczne, nadzór nad siecią energetyczną.
 6. Racjonalne wykorzystywanie energii oraz materiałów eksploatacyjnych.
 7. Udział przy poborze próbek ścieków.
 8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętymi procedurami.

Oczekiwania:

 

 1. Wykształcenie min zawodowe – elektryk, elektromechanik, mechatronik, elektromonter.
 2. Dobra organizacja czasu pracy.
 3. Dodatkowym atutem - prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV
 2. Podpisane załączniki

zał. nr 1 – kwestionariusz osobowy,

zał. nr 2 – obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2 , wysłać pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego ), lub przesłać na adres e-mail: administracja@zwik.chelmno.pl
Termin składania dokumentów upływa w dniu 08.10.2021r. (do godz.15.00).

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno