Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Nabór na wolne stanowisko pracy - Maszynista konserwator Oczyszczalni Ścieków

Zakres obowiązków

 

 1. Nadzór nad bieżącą pracą Oczyszczalni Ścieków.
 2. Nadzór nad utrzymaniem ciągłości prawidłowego przebiegu procesu oczyszczania  ścieków.
 3. Obsługa urządzeń technologicznych.
 4. Bieżące naprawy i prace  modernizacyjne w budynkach, obiektach i urządzeniach Oczyszczalni.
 5. Konserwacja sprzętu, naprawy elektryczne, nadzór nad siecią energetyczną.
 6. Racjonalne wykorzystywanie energii oraz materiałów eksploatacyjnych.
 7. Udział przy poborze próbek ścieków.
 8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętymi procedurami.

Oczekiwania:

 

 1. Wykształcenie min zawodowe – elektryk, elektromechanik, mechatronik, elektromonter.
 2. Dobra organizacja czasu pracy.
 3. Dodatkowym atutem - prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. CV
 2. Podpisane załączniki

zał. nr 1 – kwestionariusz osobowy,

zał. nr 2 – obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2 , wysłać pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego ), lub przesłać na adres e-mail: administracja@zwik.chelmno.pl
Termin składania dokumentów upływa w dniu 29.10.2021r. (do godz.15.00).

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno