Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta ZWIK
Biuro obsługi
klienta
Zgłaszanie Awarii do ZWIK
Zgłoś
awarię
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Gdzie nas
znaleźć
Odczyt wodomierza dla ZWIK
Podaj stan
wodomierza
Faktura elektroniczna ZWIK
Faktura
elektroniczna
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Powiadomienia
SMS

Kontakt

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
tel./fax 56 686 49 33
e-mail: zwik@zwik.chelmno.pl

Oddział Wodociągów

ul. Kilińskiego 9
86-200 Chełmno
tel. 56 686 04 10
e-mail: wodociagi@zwik.chelmno.pl

Oczyszczalnia Ścieków

ul. Nad Groblą 2
86-200 Chełmno
tel. 56 686 49 33
e-mail: oczyszczalnia@zwik.chelmno.pl

Oddział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Kilińskiego 9
86-200 Chełmno
tel. 56 674 07 31
e-mail: nieruchomosci@zwik.chelmno.pl

 

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno