Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Nabór na wolne stanowisko pracy - MISTRZ techniczny ds. wod.kan.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

MISTRZ   techniczny ds. wod.kan.

 

 Zakres obowiązków

 1. Organizowanie prac budowlano remontowych na sieci i urządzeniach wod-kan.
 2. Nadzór nad brygadą remontową sieci wod-kan.
 3. Nadzór na prawidłowym wykonywaniem prac i przestrzeganiem przepisów BHP przez podległych pracowników.
 4. Nadzór nad procesem uzdatniania wody oraz prawidłową eksploatacją sieci wod-kan.
 5. Bieżące zaopatrywanie w materiały niezbędne do prawidłowego świadczenia usług wod-kan.
 6. Ewidencja czasu pracy podległych pracowników.
 7. Prowadzenie kart drogowych pojazdów.
 8. Wydawanie warunków technicznych na podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 9. Dokonywanie odbioru robót, uzgadnianie dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan. rozbudowy oraz budowy nowych obiektów wodnych i kanalizacyjnych.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie  min średnie  techniczne (mile widziane - inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, budownictwo )
 2. Znajomość zagadnień technicznych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
 3. Dyspozycyjność i dobra organizacja czasu pracy.
 4. Umiejętność kierowania zespołem.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office ).

Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie w oparciu o  umowę o pracę.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Podpisane załączniki

zał. nr 1 – kwestionariusz osobowy,

zał. nr 2 – obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2 , wysłać pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego ), lub przesłać na adres e-mail: administracja@zwik.chelmno.pl
Termin składania dokumentów upływa w dniu 24.03.2023r. (do godz.15.00).

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno