Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Zmiana ceny wody i ścieków od 04.04.2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie informuje, że na mocy decyzji GD.RZT.70.108.18.2022/D.MW z dnia 17 marca 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dniem 4 kwietnia 2024 r. zmianie ulega cena za zbiorową dostawę wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

  cele socjalno - bytowe cele pozostałe
  woda ścieki łącznie woda ścieki łacznie
od 04.04.2024                       -                         -  
netto              4,23              5,78            10,01              4,29              6,64            10,93
brutto              4,57              6,24            10,81              4,63              7,17            11,80
od 04.04.2025                       -                         -  
netto              4,28              5,85            10,13              4,35              6,75            11,10
brutto              4,62              6,32            10,94              4,70              7,29            11,99
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno