Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Faktura elektroniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wynikających z powszechnego wykorzystywania narzędzi informatycznych,  wprowadza możliwość otrzymywania faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków
w formie elektronicznej (w formacie pdf ).

Wybranie proponowanej formy tj.  e-Faktury skróci czas oczekiwania na dokument. Korzystanie z  e-Faktury wpisuje się w działania
o charakterze proekologicznym i w znaczący sposób może wpłynąć na ochronę i poprawę środowiska naturalnego.

W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

W celu uruchomienia usługi e-Faktury należy przesłać do Zakładu wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e-faktury (wymagalny odręczny podpis). Oświadczenie jest dostępne do pobrania w załącznikach.

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno