Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta ZWIK
Biuro obsługi
klienta
Zgłaszanie Awarii do ZWIK
Zgłoś
awarię
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Gdzie nas
znaleźć
Odczyt wodomierza dla ZWIK
Podaj stan
wodomierza
Faktura elektroniczna ZWIK
Faktura
elektroniczna
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Powiadomienia
SMS

Biuro Obsługi Klienta

Płatność w kasie

Płatności faktur za pobraną wodę, odprowadzone ścieki oraz inne usługi dokonać można w kasie Zakładu, ul. Nad Groblą 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. 

Przyłączenie do sieci wod.- kan.

W celu podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wypełnić Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.-kan. Wniosek z załączonymi:
- mapami syt.wys. w skali 1:500 (2 egzemplarze),
- dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości
- decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku posiadania)
należy złożyć w biurze podawczym ZWiK, ul. Nad Groblą 2.

Założenie licznika ogrodowego

W celu ustalenia, do rozliczania zobowiązań, ilości wody bezpowrotnie zużytej (zużytej do podlewania ogrodu) istnieje możliwość zainstalowania (na koszt odbiorcy) wodomierza ogrodowego.
Osoba zainteresowana powinna złożyć, w biurze podawczym ZWiK, ul. Nad Groblą 2, Wniosek o wydanie szczegółowych warunków technicznych na zainstalowanie dodatkowego wodomierza. Do wniosku należy dołączyć szkic instalacji wodociągowej z zaznaczonym miejscem na wodomierz.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno