Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta ZWIK
Biuro obsługi
klienta
Zgłaszanie Awarii do ZWIK
Zgłoś
awarię
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Gdzie nas
znaleźć
Odczyt wodomierza dla ZWIK
Podaj stan
wodomierza
Faktura elektroniczna ZWIK
Faktura
elektroniczna
Lokalizacja ZWIK Chełmno
Powiadomienia
SMS

Faktura elektroniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, wynikających z powszechnego wykorzystywania narzędzi informatycznych,  wprowadza możliwość otrzymywania faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków
w formie elektronicznej (w formacie pdf ).

Wybranie proponowanej formy tj.  e-Faktury skróci czas oczekiwania na dokument. Korzystanie z  e-Faktury wpisuje się w działania
o charakterze proekologicznym i w znaczący sposób może wpłynąć na ochronę i poprawę środowiska naturalnego.

W związku z powyższym zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

W celu uruchomienia usługi e-Faktury należy przesłać do Zakładu wypełnione oświadczenie  o wyrażeniu zgody na otrzymywanie e–faktury (wymagalny odręczny podpis).

 

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno