Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Zmiana taryf

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/185/2017 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 01 kwietnia 2017 r. obowiązywać będą następujące ceny:

  • Cena za 1m3 wody na cele socjalno-bytowe 2,81 zł/m3 + 8% VAT(3,03 zł brutto)
  • Cena za 1m3 wody na inne cele 2,87 zł/m3 + 8% VAT (3,10 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków bytowych 4,03 zł/m3 + 8% VAT (4,35 zł brutto)
  • Cena za 1 m3 ścieków przemysłowych 5,15 zł/m3 + 8% VAT (5,56 zł brutto)


Opłata abonamentowa za prowadzenie rozliczeń
w budynkach wielolokalowych (wodomierz/miesiąc) – 3,50 zł + 8% VAT (3,78 zł brutto)

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno