Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018-2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie  informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/18/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku roku wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2018 r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno