Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Zmiana ceny wody i ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie  informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/18/D/2018.KR z dnia 21 maja 2018r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku roku wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2019 r. nowe ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (okres od 13 do 24 m-ca obowiązywania taryfy).

Cele socjalno-bytowe :

- woda      3,09 zł/m3 brutto

- ścieki      4,64 zł/m3 brutto

Inne cele :

- woda      3,18 zł/m3 brutto

- ścieki      5,85 zł/m3 brutto

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno