Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Zmiana ceny wody i ścieków obwiązująca od 24.08.2021

Zmiana ceny wody i ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie  informuje, że na mocy decyzji GD.RZT.70.288.18.2021.D.DW z dnia 4 sierpnia 2021r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, z dniem 24 sierpnia 2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-rzt-70-288-18-2021-d-dw.html

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno