Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

O firmie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Działalność prowadzona jest na terenie miasta Chełmna oraz przylegających gmin.

 

 

Historia chełmińskich wodociągów

 

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno