Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

Nabór na wolne stanowisko pracy - Maszynista stacji uzdatniania wody

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Maszynista stacji uzdatniania wody

 

Zakres obowiązków

 

 1. Utrzymanie niezbędnego nadzoru, nad ujęciem wody i stacją wodociągową
 2. Prowadzenie prac obsługi codziennej tj. przeglądy urządzeń, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody, stacji hydroforowej, zbiorników wody czystej, utrzymanie właściwych parametrów pracy urządzeń,
 3. Nadzór nad utrzymaniem ciągłości produkcji wody o właściwym składzie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym.
 4. Utrzymanie nadzoru technicznego, za pośrednictwem zdalnego monitoringu nad przepompowniami, tłoczniami i sieciami.
 5. Obsługa urządzeń technologicznych.
 6. Prowadzenie dokumentacji SUW.
 7. Udział przy poborze próbek wody.

 

Oczekiwania:

 

 1. Wykształcenie min zawodowe.
 2. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu instalacji wodociągowych.
 3. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Mile widziane uprawnienia SEP „E” grupa 1 .   

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.

 

 

 Wymagane dokumenty:

 

 1. CV
 2. Podpisane załączniki

zał. nr 1 – kwestionariusz osobowy,

zał. nr 2 – obowiązek informacyjny, zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Kserokopia uprawnień

 

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie, ul. Nad Groblą 2 , wysłać pocztą (decydować będzie data stempla pocztowego ), lub przesłać na adres e-mail: administracja@zwik.chelmno.pl
Termin składania dokumentów upływa w dniu 20.10.2023r.

 

Załączniki

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno