Biuletyn Informacji Publicznej Chełmno

RODO

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Informujemy Państwa, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul.Nad Groblą 2, 86-200 Chełmno.

2.       Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

                                          iodo@rt-net.pl

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.                  realizacji usług  związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w dostarczanie wody oraz odprowadzania ścieków

b.                  realizacji usług: e-Faktura i e-BOK

c.                   realizacji działań związanych z gospodarką nieruchomościami należących do Gminy Miasto Chełmno

d.                  realizacji pozostałych usług

 

4.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowych oraz innym odbiorcom.

5.       Dostęp do danych osobowych posiadają:

a.                  dostawcy systemów IT, Radca Prawny, z którymi współpracuje Administrator

b.                  podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji.

c.                   podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Zleceń Stałych.

d.                  upoważnione z mocy prawa podmioty na udokumentowany wniosek ( np. sądy, organy ścigania, firmy ubezpieczeniowe, US)

6.       Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

 

7.       Dane osobowe nie będą poddawane procesowi profilowania   ( Zgodnie z art. 4 pkt 4  RODO, profilowanie to:  “dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”). 

8.       Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

9.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania  danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Chełmnie

ul. Nad Groblą 2 | 86-200 Chełmno